Hệ thống hội thảo không dây TOA

Không có sản phẩm nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm!
Thiết bị trung tâm TOA TS-800 có chức năng tắt tiếng bên trong giúp chống ồn. Bộ ampli trung tâm có thể kết nối với micro dây và các thiết bị âm thanh khác. Chức năng nghe nói ở hai kênh cho phép thưc hiện hội thảo song ngữ.Hệ thống hội thảo không dây Toa bao gồm các thiết bị như: Amply trung tâm TS 900, Micro chủ tọa TS 901, Micro đại biểu TS 902, Cần Micro TS 904 dùng cho TS 901 và TS 902, Bộ thu phát hồng ngoại TS 905, bin xạc BP 900 và một số thiết bị phụ kèm