Thiết Bị Switch CISCO WS-C3850-48F-L

Thông số kỹ thuật sản phẩm Cisco Catalyst WS-C3850-48F-L

– Mã sản phẩm: WS-C3850-48F-L

– Loại bao vây: 1 RU

– Bộ tính năng: Cơ sở LAN

– Khả năng PoE có sẵn: 435W

– Lựa chọn mô-đun đường lên mạng SFP: C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G

– Cổng: 48 x 10/100/1000 (POE +)

– Số xếp chồng tối đa: 9

– Stack băng thông: 480 Gb / giây

– Hiệu suất chuyển tiếp: 130,95 Mpps

– Chuyển đổi công suất: 176 Gb / giây

– RAM: 4 G

– Bộ nhớ flash: 2 G

– Số AP cho mỗi switch / stack: 100

– Số lượng khách hàng không dây trên mỗi switch / stack: 2000

– Kích thước: 44,5 cm x 44,5 cm x 4,45 cm

– Trọng lượng: 17,49 Kg

Modun tương thích với Switch Catalyst 3850-48F-L

C3850-NM-4-1G: Mô-đun mạng Cisco 3850 Series 4 x 1GE

C3850-NM-2-10G: Mô-đun mạng Cisco 3850 Series 2 x 10GE

C3850-NM-4-10G: Mô-đun mạng Cisco 3850 Series 4 x 10GE

L-C3850-48-LS =: C3850-48 Cơ sở LAN cho Giấy phép RTU điện tử cơ sở IP

L-C3850-48-LE =: C3850-48 LAN Base tới Dịch vụ IP Giấy phép RTU điện tử

PWR-C1-350WAC: Bộ nguồn dòng Cisco 3850 350W AC

PWR-C1-350WAC / 2: Bộ nguồn thứ cấp của Cisco 3850 Series 350W Cấu hình AC 1 Nguồn cấp phụ

CAB-SPWR-30CM: Catalyst 3750X và 3850 Stack Power Cable 30 CM

CAB-SPWR-150CM: Catalyst 3750X và 3850 Stack Power Cable 150 CM

0987009425